Moss Språksenter


...å forandre verden... et ord om gangen...

Våre Tjenester

Vi tilbyr logopediske tjenester utredning/klartlegging og oppfølging av afasi, munn motorikk vansker, spise og svelge vansker, språkvansker hos barn og unge, stamming, stemme vansker og uttale vansker.

Vi tilbyr individuelt, gruppe behandling og teleterapi.

Les mer...

Priser

Vi følger til HELFOs takster, satt av Norsk Logopedlag.

Vi har mønsteravtale med HELFO. 

Husk henvisning til logoped fra legespesialist for å få dekket utgiftene gjennom HELFO.

Moss Språksenter

Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss

94130005


Kontakt Oss